Kristiansand Ju-Jitsu Klubb

Brasiliansk Jiu-Jitsu

Brasiliansk Jiu-Jitsu ble populær etter at Royce Gracie vant UFC 1. Dette var en turnering som satt ble satt opp for å teste ulike kampsporter mot hverandre. Fokuset her er på bakkekamp hvor målet er å nøytraliserer motstanderen via låsninger av ledd eller kvelninger. Treningen her blir gjort med den tradisjonelle drakten (gi).

SPORT JU-JUTSU

Sport Ju-Jutsu er opprinnelig en gammel tradisjonsrik kampsport og har vært utøvd i Japan siden før 1500-tallet som tilleggsforsvar brukt av Samuraiene. Vårt Ju-Jutsusystem består av en rekke slag, spark, kast, fellinger og teknikker på bakken. Teknikkene er beskrevet i boken Sport Ju-Jutsu, og består av illustrerte teknikker i et system for barn og voksne.

SUBMISSION WRESTLING

Grappling, eller Submission Wrestling som det også kalles, er helt lik Brasiliansk Jiu-Jitsu bare at man ikke bruker den tradisjonelle drakten (gi). Dette gjør at det ofte blir mer bevegelse og action. Her er fokuset mer på det stående aspektet og beinlåser.

Om Klubben


Organisasjon
Kristiansand Ju-Jitsu Klubb (KJJK) er en frivillig/ideell organisasjon drevet av medlemmene i klubben. Klubbens øverste myndighet er Årsmøtet. Årsmøtet avholdes en gang i året i februar/mars. Der har alle medlemmer over 15 år, som har betalt kontingent, stemmerett. På Årsmøtet godkjennes regnskap og budsjett, og man velger nytt styre.
Styret består av formann, nestformann, kasserer, to styremedlemmer og to vararepresentanter. Det avholdes 5 – 10 styremøter i løpet av et år, avhengig av behov. Styret står for den administrative driften av klubben. Det skal bla. sørge for at: Lokalet er i stand, regninger blir betalt, søknader blir sendt, markedsføring av klubben, planlegging av aktiviteter og at klubben har de nødvendige instruktørressursene. Klubben har en sportslig ansvarlig, som har ansvaret for det sportslige innholdet. Klubben har også delt opp instruktøransvaret slik at vi har en hovedinstruktør for voksne, og en for barn/ungdom. Klubben «eies» av medlemmene, hvor alle har et ansvar for å bidra til et hyggelig, trygt og positivt miljø. Å trene ju jitsu i KJJK forplikter med andre ord alle til å bidra til klubbens beste.

Historikk
KJJK ble konstituert mandag 24. november 1980 i daværende lokaler i Kongensgt. 4 i Kristiansand. Navnet den gang var Kristiansand Jiujitsuklubb (KJK). På dette årsmøtet ble bla. styrets forslag til vedtekter behandlet. I referatet fra møtet fremgår at 60 personer var innkalt, mens det møtte 15. Siden den gang har det vært sammenhengende drift, og styrer og hovedinstruktører har kommet og gått. I en periode måtte man leie ekstra plass i arbeiderforeningen samtidig som hovedlokalet var i Kongensgate. Klubbens nåværende navn - Kristiansand Ju Jitsu Klubb - er brukt i styremøtereferat fra 1987, og den gang var dojoen i Henrik Wergelandsgate 19. Klubben har i en periode delt lokaler (framleie) med karateklubben og i en kortere periode med kickbokserklubben. Fra våren 2007 har vi igjen delt lokaler med en annen klubb, Kristiansand Karate Clubb. Noe som har resultert i sportslig samarbeid mellom klubbene. Klubben samarbeider også sportslig med Budo Sør Judoklubb, ved at medlemmen i begge klubber kan trene gratis hos hverandre. Medlemstallet for klubben har variert noe, men ligger på et sted mellom 80 og 110 medlemmer per år.  

Forbund
Kristiansand Ju Jitsu Klubb er tilsluttet Norges Kampsportforbund som er et av særforbundene i Norges Idrettsforbund. Les om ju-jutsu hos forbundet. Se forøvrig www.kampsport.no og www.nif.idrett.no for mer informasjon. Klubben har svensk stilart i ju-jutsu siden 2002, Sport Ju-Jutsu, og vi er derfor knyttet til stilartsorganisasjonen Dynamix Fighting Sports i Stockholm, Sverige.

INSTRUKTØRER

KJARTAN R. GIFFORD

Sport Ju-Jutsu
Hovedinstruktør for Sport Ju-Jutsu
3. Dan Sport Ju-Jutsu
Internasjonal dommer Ju-Jutsu
World B Referee

Tlf: 928 63 210

JULIAN GJESTVANG

Grappling
Hovedinstruktør for Brasiliansk Jiu-Jitsu
Lilla belte under Bruno Carvalho
Gull Nordic Open Championship
Sølv Grappling Industries Amsterdam

Mail: julian@kjjk.no

ANDREAS MOSS

Grappling
Hovedinstruktør for Submission Wrestling
Sort Belte under Bruno Carvalho

Mail: andreasmoss1986@gmail.com

Tony Fethke

Grappling
Instruktør for Submission Wrestling
Brunt belte under Thiago Gaspary
Gull 2x World IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship
Gull 5x European IBJJF Jiu-Jitsu Championship No-Gi og GI

Ta kontakt