Kristiansand ju jitsu-klubb

Mandag 23/8 er det endelig oppstart og nå kan ALLE trene og ha kontakt – uansett alder. Dette har vi gledet oss til!! Men – viktig at vi viderefører smittetiltak og fortsetter med god hygiene. Vi sees på matta 😊

SPORT JU-JUTSU

Kristiansand Ju Jitsu Klubb har Sport Ju-Jutsu som hovedtreningsform. Ju-Jutsu er opprinnelig en gammel tradisjonsrik kampsport og har vært utøvd i Japan siden før 1500 tallet som tilleggsforsvar brukt av Samuraiene. Vårt Ju-Jutsusystem består av en rekke slag, spark, kast, fellinger og teknikker på bakken. Teknikkene er beskrevet i boken Sport Ju-Jutsu, og består av illustrerte teknikker i et system for barn og voksne.

BARN OG UNGDOM

Sport Ju-Jutsu-systemet for barn og ungdom er designet for å stimulere bevegelse og å oppmuntre barnas naturlige glede av å bevege seg. All trening er kombinert med lek og moro. For barns utvikling er det svært viktig å lære grunnleggende trekk i tidlig alder, og Sport Ju-Jutsu er den perfekte måten å gjøre dette på. Barna lærer nye ferdigheter, får mestringsglede, og får bruke sitt fulle potensial.

VOKSNE

Sport Ju-Jutsu-systemet for voksne er utformet for å gi en god og morsom fysisk trening, i en moderne form for kampsport. Teknikkene har blitt testet i en årrekke av utøvere i organisasjonen vår. Selv om mange av utøverne trener for å konkurrere, trener de fleste kun for moro skyld. For de fleste er konkurransen mer av den indre sorten – altså mot seg selv.

Om Klubben

Be patient! Strike fast! Hold tight!

Organisasjon
Kristiansand Ju Jitsu Klubb (KJJK) er en frivillig/ideell organisasjon drevet av medlemmene i klubben. Klubbens øverste myndighet er Årsmøtet. Årsmøtet avholdes en gang i året i februar/mars. Der har alle medlemmer over 15 år, som har betalt kontingent, stemmerett. På Årsmøtet godkjennes regnskap og budsjett, og man velger nytt styre.
Styret består av formann, nestformann, kasserer, to styremedlemmer og to vararepresentanter. Det avholdes 5 – 10 styremøter i løpet av et år, avhengig av behov. Styret står for den administrative driften av klubben. Det skal bla. sørge for at: Lokalet er i stand, regninger blir betalt, søknader blir sendt, markedsføring av klubben, planlegging av aktiviteter og at klubben har de nødvendige instruktørressursene. Klubben har en sportslig ansvarlig, som har ansvaret for det sportslige innholdet. Klubben har også delt opp instruktøransvaret slik at vi har en hovedinstruktør for voksne, og en for barn/ungdom. Klubben «eies» av medlemmene, hvor alle har et ansvar for å bidra til et hyggelig, trygt og positivt miljø. Å trene ju jitsu i KJJK forplikter med andre ord alle til å bidra til klubbens beste.

Historikk
KJJK ble konstituert mandag 24. november 1980 i daværende lokaler i Kongensgt. 4 i Kristiansand. Navnet den gang var Kristiansand Jiujitsuklubb (KJK). På dette årsmøtet ble bla. styrets forslag til vedtekter behandlet. I referatet fra møtet fremgår at 60 personer var innkalt, mens det møtte 15.
Siden den gang har det vært sammenhengende drift, og styrer og hovedinstruktører har kommet og gått. I en periode måtte man leie ekstra plass i arbeiderforeningen samtidig som hovedlokalet var i Kongensgate.
Klubbens nåværende navn - Kristiansand Ju Jitsu Klubb - er brukt i styremøtereferat fra 1987, og den gang var dojoen i Henrik Wergelandsgate 19. Klubben har i en periode delt lokaler (framleie) med karateklubben og i en kortere periode med kickbokserklubben. Fra våren 2007 har vi igjen delt lokaler med en annen klubb, Kristiansand Karate Clubb. Noe som har resultert i sportslig samarbeid mellom klubbene. Klubben samarbeider også sportslig med Budo Sør Judoklubb, ved at medlemmen i begge klubber kan trene gratis hos hverandre. Medlemstallet for klubben har variert noe, men ligger på et sted mellom 80 og 110 medlemmer per år.  

Forbund
Kristiansand Ju Jitsu Klubb er tilsluttet Norges Kampsportforbund som er et av særforbundene i Norges Idrettsforbund. Les om ju-jutsu hos forbundet. Se forøvrig www.kampsport.no og www.nif.idrett.no for mer informasjon.
Klubben har svensk stilart i ju-jutsu siden 2002, Sport Ju-Jutsu, og vi er derfor knyttet til stilartsorganisasjonen Dynamix Fighting Sports i Stockholm, Sverige.

INSTRUKTØRER

KJARTAN R. GIFFORD

Ansvarlig for fighting, duo og knøttepartiet
Ansvarlig for fighting, duo og knøttepartiet.
3. Dan Sport Ju-Jutsu.
Internasjonal dommer Jujutsu.
World B Referee.

Tlf: 928 63 210

MORN PUTH

Sportslig leder og hovedinstruktør
Blått belte Sport Ju-Jutsu.

Tlf: 481 34 194

JULIAN GJESTVANG

Instruktør BJJ
Instruktør BJJ.

Tlf: 909 96 562

Ta kontakt