7. mars 2017

Finn frem

Vårt treningslokale ligger inne på Idda Arena Grim, med adresse:

Idrettsplassen
Møllevannsveien 26
4616 Kristiansand