7. mars 2017

Finn frem

Vårt treningslokale ligger inne i Dojoen (kjelleren) på Idda Arena Grim.