7. mars 2017

Gradering

Graderinger skal være en naturlig del av treningen og gjennomføres som et resultat av innøvde ferdigheter over tid. Oversikten under viser den normale tiden frem mot sort belte 1. dan.

Klubben krever at oppmøteprosenten på trening ligger på minimum 70% per termin på det partiet man normalt trener med, for at man skal få godkjent mengde oppmøte for å gradere seg.

 

graderingstidslinje
Forklaring til tegning: Tr1 = første termin, Tr2 = andre termin, osv. Or=Orange, Gr=Grønt, Bl=Blått, Br=Brunt

 

Barn og ungdom
Til Gult belte (5. mon) trener man minst én termin.
Til Orange belte (4. mon) trener man minst en termin fra siste gradering.
Til Grønt belte (3. mon) trener man minst to terminer fra siste gradering.
Til Blått belte (2. mon) trener man minst tre terminer fra siste gradering.
Til Brunt belte (1. mon) trener man minst fire terminer fra siste gradering.

Voksne
Til Gult belte (5. kyu) trenes det én termin (6 måneder).
Til Orange belt (4. kyu) trenes det én termin fra siste gradering.
Til Grønt belte (3. kyu) trenes det to terminer fra siste gradering.
Til Blått belte (2. kyu) trenes det tre terminer fra siste gradering.
Til Brunt belte (1. kyu) trenes det fire terminer fra siste gradering.
Til Svart belt 1. dan bør man ha minst fem års kontinuerlig trening bak seg.

For de som har en stor treningsmengde i ju-jutsu, krysstrener med karate eller judo, og konkurrurerer, kan det oppnås kortere intervaller mellom beltene. De har større mengde trening og har derfor mulighet til å lære seg teknikkene raskere.

For barn og ungdom vurderes belter noe anderledes siden sort barn- og ungdomsbelte ikke finnes i vårt system per i dag. Den enkeltes modning og ferdigheter vurderes av instruktørene i samarbeid.