7. mars 2017

Timeplan

Treningsformer i Kristiansand Ju Jitsu Klubb
Klubben har treningsformene Sport Ju-Jutsu og Brasiliansk Jiu Jitsu. Vi har egne partier for disse trenigsformene.

Sport Ju-Jutsu er en svensk stilart og treningen består av dynamiske teknikker utført sammen med en treningspartner. Stilarten er i utgangspunktet konkuranserettet men egner seg vel så bra som selvforsvarssystem og er en utmerket måte å holde seg i form på for folk flest.

Klubben har også et stort barne- og ungdomsparti som trener Sport Ju-Jutsu og vi har ofte sosiale arrangement for hele klubben, men som oftest er rettet mot barn og ungdom.

KlokkeslettMandagOnsdagFredagLørdag
10:00 - 12:00Åpen matte
Sport JuJutsu
Brazilian Jiujitsu
17:30 - 19:00Sport JuJutsu

BJJ / Brazilian JiuJitsu
Competition Training
17:30 - 18:30Sport JuJutsu
Barn/Ungdom
Knøtteparti KUN mandager
Sport JuJutsu
Barn/Ungdom
18:30 -19:30BJJ / Brazilian JiuJitsu
Ungdom 10-14 år
Nye og videregående
BJJ / Brazilian JiuJitsu
Ungdom 10-14 år
Nye og videregående
18:30 - 20:00Sport JJ
VV + NV
Sport JJ
VV + NV
20:00 - 21:30BJJ / Brazilian JiuJitsuBJJ / Brazilian JiuJitsu

Partier

PARTI FORKLARING
NBU = Nye Barn og Ungdom (grunnkurs ju jutsu) 6-15 år. Tidligste tidspunkt for å begynne på barn- og ungdomspartiet er den terminen du starter på skolen

På grunnkurs i ju-jutsu gjennomgås de nødvendige grunnleggende ferdigheter slik som ruller, fallteknikk og innføring i fysisk trening og streching/tøying for ju-jutsu. I tillegg gjennomgås de første og enkleste ju-jutsuteknikkene frem mot første gradering til 5. mon som er gult belte for barn.

VBU = Videregående Barn og Ungdom 8-15 år. Alle som har gjennomført grunnkurs i ju-jutsu eller tilsvarende kan delta her.
NV = Nye Voksne (grunnkurs ju-jutsu) Tidligste tidspunkt for å begynne på voksenpartiet er den terminen man fyller 15 år.

På grunnkurs ju-jutsu gjennomgås de nødvendige grunnleggende ferdigheter slik som ruller, fallteknikk og innføring i fysisk trening og streching/tøying for ju-jutsu. I tillegg gjennomgås de første og enkleste ju-jutsuteknikkene frem mot første gradering til 5. kyu som er gult belte for voksne.

VV = Videregående Voksne Treningene er for alle voksne fra 15 år og eldre. Alle som har gjennomført grunnkurs ju-jutsu på nye voksne partiet eller går over fra barn ved fylte 15 år er kvalifisert. Tidligste tidspunkt for å begynne på voksenpartiet er den terminen du fyller 15 år.

Her trenes alle ju-jutsuteknikker i Sport Ju-jutsu pensum, samt fighting.

treningsopplegg